Tjänster

Transport

Vi utför alla typer av transporter som krävs inom branschen. Det kan till exempel vara trailertransporter, grus- och bergprodukter. Vi är även godkända för transporter av farligt gods och vana att hantera känsligt material. För oss är det självklart att prioritera logistiken, eftersom det kan vara avgörande både för projekten och miljön.

Rivning

Vi utför alla typer av rivningsarbeten, allt från mindre bostäder till tung industri. I samband med våra rivningsprojekt ansvarar vi för att materialet tas om hand på bästa sätt och att det så långt som möjligt återanvänds eller återvinns. Vi ser även till att köra överblivet material till godkänd deponeringsstation och tar även hand om eventuell marksanering. Självklart genomför vi rivning och sanering på ett miljömässigt sätt och enligt de krav som myndigheterna ställer.

Entreprenad och Markarbete

Vi på Jordkullen AB har de resurser och maskiner som krävs för att utföra uppdrag, projekt och samarbeten på ett effektivt sätt. När du kontaktar oss diskuterar vi upplägg, tidsåtgång och vilka resurser som krävs för jobbet. Vi arbetar med många olika avtalsformer och är lyhörda för dina önskemål. Det blir allt vanligare att vi finns med från idé till färdigt projekt. Då vi erbjuder helhetslösningar tar vi även de nödvändiga myndighetskontakter som krävs för ditt uppdrag.