Hur allt började

Vi finns i värmländska Storfors och här ligger också den gård som gett namn åt företaget Jordkullen. Vi är ett genuint familjeföretag som drivs vidare i tredje generation med Pierre Österberg som VD. Pierres farfar startade verksamheten genom att de köpte en tomt och senare byggde ett hus på platsen. När huset såldes gav det ett överskott på 5000 kronor. Pengarna investerades i en bandtraktor och på uppdrag av Uddeholm började man bryta basvägar för timmertransporter. 1953 överlät Uddeholm arrendet för grustäkten som låg intill gården. Detta gav oss ett starkt försprång som vi bygger vidare på ännu idag.

70-års jubileumtidning

Vår Vision och Värderingar

  • Vision: Vi ska vara Sveriges mest uppskattade mark-anläggningsföretag såväl för våra anställda samt kunder.

 
Ansvarsfull:
Att vara ansvarsfull är lika viktigt internt som externt för oss. Vi tar ansvar för varandra, våra maskiner och de jobb vi utför. Vi håller vad vi lovar och strävar alltid efter att leva upp till våra kunders förväntningar.
Det ska alltid vara tryggt att anlita oss.
Vi tar ansvar för vår gemensamma miljö och minimera vår miljöpåverkan.
Lyhörd:
Grunden för ett bra projekt är att vi samarbetar och gemensamt jobbar mot uppsatta mål. Det är också avgörande för att få nöjda kunder. Är vi lyhörda i möten med människor skapar detta ofta mer-order. För oss är det viktigt att ha en genuin förståelse för våra kunders vardag och verklighet. Att vara lyhörd handlar också om att alltid stå för ett trevligt bemötande mot varandra och en insikt om att vi finns till för våra kunder. Inte tvärtom
Handlingskraft:
Vi är ett företag som tar tag i saker och ser till att få arbetet utfört. Vi är noga med att slutföra våra projekt till utsatt tid och med bästa resultat.

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalité: Våra kunder ska uppleva att Jordkullens tjänster är av högsta kvalitet. Detta ska uppnås genom att alla anställda involveras i kontinuerliga mätbara förbättringar vad gäller tjänster, processer och rutiner. Inom Jordkullen är det en självklarhet att följa de lagar och krav som samhället och övriga intressenter ställer på oss. Vi är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 Certifikatet är giltigt t o m 2026-04-30.

Miljö: Jordkullen ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och bolagets egna resurser erbjuda marknaden tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga föroreningar. I alla tillämpbara delar ska vi naturligtvis följa aktuella miljölagstiftningar, andra samhällskrav samt kundernas krav. Inom ramen för bolagets miljöledningssystem ska vi arbeta konsekvent och långsiktigt för att
uppnå ställda miljömål. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 Certifikatet är giltigt t o m 2026-04-30.

Arbetsmiljöpolicy: Vi arbetar idag aktivt med vår arbetsmiljöpolicy.