Storfors Sport & aktivitetscenter -
Jordkullen Arena.

Storfors Idrottsallians gav oss förtroendet och det fina uppdraget att vara totalentreprenör för det nya Sport -& aktivitetscentret/Jordkullen Arena i Storfors.
Vi vill tacka alla våra anställda, våra underentreprenörer och leverantörer för bra samarbete under hela projektet.
Välkomna till Jordkullen Arena!

 

Sprängningsarbete vid vår ena bergtäkt

Östra Jordkullen

Färjestadsskola

Ett markarbete vid Färjestadskolan, ett markarbete vi utfört tillsammans med totalentreprenören PEAB och slutkunden Karlstad Kommun. 
Vi fick även förtroende att riva den gamla skolan.
 

Löparbana och utemiljö
Lundsbergsskola

Asfaltjustering av en löparbana, markarbete för tennisbanan och deras utomhus padelbanor.
Vi tackar Er för gott samarbete!

 

Samarbetspartner