Barilla 

Filipstad

Barilla har valt att satsa på fabriken och bygger ut i Filipstad.

Projektet startar under våren 2024 och kommer att pågå till sommaren 2025.
Byggnaden kommer att bli ca 10 000 kvm stor och vi har fått förtroendet av totalentreprenören TAB (Tommy Allström Byggproduktion) att vara underentreprenör på mark-och rivningsdelen på projektet, bland annat markarbetet för nya byggnader, VA-arbeten och nya hårdgjorda ytor. 

Villa Strå
Karlskoga

Vård- och omsorgboende i Karlskoga, ett arbeta åt PEAB.

Orrholmen förskola - Karlstad 

 

Här stod det förut en gammal förskola. innan vi kunde påbörja grunden för den nya förskolan så sanerades området från förorenade massor. Vi tackar Skanska för det fina förtroendet och för ett bra samarbete genom hela projektet.

Den nya förskolan står nu på plats och klar att emot och välkomna glada förskolebarn!


Bra kämpat alla inblandade från start till mål!

Storfors Sport&aktivitetscenter Jordkullen Arena.

Storfors Idrottsallians gav oss förtroendet och det fina uppdraget att vara totalentreprenör för det nya Sport -& aktivitetscentret/Jordkullen Arena i Storfors.
Vi vill tacka alla våra anställda, våra underentreprenörer och leverantörer för bra samarbete under hela projektet.
Välkomna till Jordkullen Arena!

 

Färjestadsskola

Ett markarbete vid Färjestadskolan, ett markarbete vi utfört tillsammans med totalentreprenören PEAB och slutkunden Karlstad Kommun. 
Vi fick även förtroende att riva den gamla skolan.
 

Sprängningsarbete vid vår bergtäkt

Östra Jordkullen

Löparbana och utemiljö

Asfaltjustering av en löparbana, markarbete för tennisbanan och deras utomhus padelbanor.
Vi tackar Er Lundsbergsskola för gott samarbete!

 

Projekt Klokheten

Markarbete vid Aggerudsviken i Karlskoga.  Vi tackar vår beställare Widén & Erikson Bygg AB för förtroendet att vi får utföra markarbetet för framtida bostadsrätter!