Produkter

Tack vare egna grus-och bergtäkter har vi alltid god tillgång på råmaterial av hög kvalitet och kan framställa alla önskade fraktioner. Förutom grus- och bergmaterial kan vi erbjuda matjord, täckbark, mursand, och vägsalt.

Den första täkten ligger alldeles nära boningshuset där företaget startade en gång i tiden, norr om Storfors i riktning mot Filipstad (Jordkullen), den andra bergtäkten  ligger söderut mot Kristinehamn (Spjutbol), där har vi god tillgång på råmaterial långt in i framtiden.

Är ni intresserade av att köpa grusmaterial till byggnationer, vägar etc. Kontakta oss direkt!