Om oss

Vi är ett entreprenadföretag som arbetar med mark- och anläggningsarbeten samt rivning och marksanering. Vi säljer och levererar även material som är kopplat till vår bransch, till exempel grus- och bergprodukter. Sedan starten 1949 har vi strävat efter att jobba nära tillsammans med våra kunder. Nu ser vi fram emot att få hjälpa dig med ditt nästa projekt och ta ansvar hela vägen. Välkommen till Jordkullen!

Hur allt började

Vi finns i värmländska Storfors och här ligger också den gård som gett namn åt företaget Jordkullen. Vi är ett genuint familjeföretag som drivs vidare i tredje generation med Pierre Österberg som VD. Pierres farfar startade verksamheten genom att de köpte en tomt och senare byggde ett hus på platsen. När huset såldes gav det ett överskott på 5000 kronor. Pengarna investerades i en bandtraktor och på uppdrag av Uddeholm började man bryta basvägar för timmertransporter. 1953 överlät Uddeholm arrendet för grustäkten som låg intill gården. Detta gav oss ett starkt försprång som vi bygger vidare på ännu idag.

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Våra kunder ska uppleva att Jordkullens tjänster är av högsta kvalitet. Detta ska uppnås genom att alla anställda involveras i kontinuerliga mätbara förbättringar vad gäller tjänster, processer och rutiner. Inom Jordkullen är det en självklarhet att följa de lagar och krav som samhället och övriga intressenter ställer på oss. Vi är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 Certifikatet är giltigt till 30 april 2020.

Miljöpolicy

Jordkullen ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och bolagets egna resurser erbjuda marknaden tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga föroreningar. I alla tillämpbara delar ska vi naturligtvis följa aktuella miljölagstiftningar, andra samhällskrav samt kundernas krav. Inom ramen för bolagets miljöledningssystem ska vi arbeta konsekvent och långsiktigt för att uppnå ställda miljömål. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 Certifikatet är giltigt till 30 april 2020.

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar idag aktivt med vår arbetsmiljö och för att stärka vårt arbete ytterligare har vi valt att inleda processen med att certifiera oss även inom detta område under 2018.